Kierra Miles
Texas Tech

Madison Ellis
Oklahoma State University

Peyton Walker
Oklahoma State University

Shelbie Smith
North Texas University

Jill Roye
Tulsa University

Shea Coats
Oklahoma Christian University

Sammy Leisenger
Oklahoma Baptist University

Annie Combs
Oklahoma Baptist University

Raevan Clark
Oklahoma Baptist University